شرکت Trivi  در سال 1947 و به همت آقای Abramo به منظور ساخت ماشین آلاتی برای تولید انواع نانهای صنعتی و محصولات مشابه که در آن زمان نیاز شدیدی به ان احساس می شد ، تاسیس گردید. به منظور ایجاد تنوع در چنین محصولاتی و تلاش برای تولید صنعتی محصولاتی که عموما به صورت خانگی و یا کارگاهی تولید میگردید ، این شرکت از مهندسینی بسیار کاردان در این زمینه استفاده نمود.

 اکنون پس از گذشت نزدیک به 70 سال از تاسیس، این شرکت تقریبا تولید صنعتی همه فراورده های اردی را در اختیار دارد و در چندین اختراع خود، منجمله کوراسان موفق به اخذ جوایزی بین المللی گردید.

 با توجه به توانایی این شرکت در کار با خمیر نرم و اینکه چنین خمیرهایی تشابه زیاد با خمیرهای مصرفی در نانهای سنتی ایرانی دارد، این شرکت تقریبا تنها مجموعه ایست که قابلیت تولید نانهای سنتی ایرانی را دارا میباشد. برای اثبات این ادعا، شرکت Trivi با دعوت از کارشناسان این امر در اتحادیه نانوایان و انتقال ارد از ایران به ایتالیا، به صورت آزمایشی نسبت به تولید نان سنگگ و بربری اقدام نمود که مورد تایید کارشناسان فوق الاشاره قرار گرفت.