شرکت راسل به نمایندگی از گروه Della Toffola و کلیه کارخانجات زیر مجموعه، منجمله AVE filling Technology  - Priamo و Zitalia  در بیست و سومین نمایشگاه آگروفود در سالن ایتالیا غرفه   04-08 حضور دارد.

 

با عنایت به رفع تقریبی موانع همکاری های بین المللی برای کشورمان و لزوم تجدید دیدار بین مدیران گروه فوق الاشاره با صاحبان صنعت، گروه della Toffola مدیر عامل شرکت AVE را برای حضور در این نمایشگاه به ایران اعزام میدارد که در ایام نمایشگاه، امکان دیدارهای حضوری فراهم گردیده است.

 

بی صبرانه منتظر قدوم مبارک صنعتگران عزیز هستیم

 

وعده دیدار :

 

10 لغایت 13 خرداد ماه 1395

 

سالن ایتالیا ( 38  )

 

غرفه 04-08- 34