شرکت PFM  گروهی ازشرکتها

 شرکت مادر ایتالیایی, PFM در بسته بندی ماشین آلات که در کنار شرکت  PFMانگلستان با مسئولیت محدود و شرکت PFM آمریکای شمالی و شرکت آلمانیPFM و PFM روسیه و PFM چین کار می کند.

این مجموعه به همراهی چندین شرکت زیر مجموعه دیگر، منجمله SPS ایتالیا به قطبی در صنعت بسته بندی در اروپا تبدیل گردیده که دامنه بسیار وسیعی از نیاز مشتریان را براورده مینماید.

ماشین الاتی از قبیل :

Horizontal Pillow pack

Vertical fill and seal machine

Sachet and Doypack machine

Group packaging machine for biscuit, bread and ….

را میتوان از سری ماشین الات این شرکت نامید.